Napraxia

Napraxia on kuopiolainen kuntoutus- ja hyvinvointiyritys, joka tarjoaa naprapatia- ja fysioterapiapalveluita ihmisille sekä hevososteopatiaa ja koirien naprapatiaa. Napraxiassa sinua palvelee Jonna-Marika Eskelinen, joka on peruskoulutukseltaan naprapaatti, fysioterapeutti, hevososteopaatti-EDO sekä koirien osteopaatti. Lisäksi Jonna-Marika on täydennyskouluttautunut ihmisten akupunktioon ja  koirien naprapatiaan.


Napraxian tavoitteena on auttaa ihmisiä voittamaan kipu sekä edistää työ- ja toimintakykyä ja liikkumista sekä naprapatian että fysioterapian menetelmin. Naprapatia on tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen erikoisala. Fysioterapia taas on hyvin laaja-alainen erilaisten vaivojen ja sairauksien kuntoutusala, jossa voidaan erikoistua aina lasten kuntoutuksista ikäihmisten kuntoutukseen tai vaikkapa aivohalvauskuntoutukseen.


Napraxiassa on fysioterapiankin osalta keskitytty tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen kuntoutukseen. Ihmisten akupunktiokoulutuksen Jonna-Marika on suorittanut fysioterapeuttien täydennyskoulutuksena eli kyseessä on länsimainen akupunktio.


Ihmisten lisäksi Napraxia pitää huolta myös hevosista ja koirista. Napraxia tarjoaa naprapatiapalveluita koirien hyvinvoinnin tukemiseksi. Samalla tavoin kuin ihmisten naprapatiassa myös koirien hoidossa naprapatia on tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja –toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Hoidon tarkoituksena on normalisoida nivelten liikkuvuutta sellaisissa nivelissä, joiden liikkuvuus on rajoittunut sekä rentouttaa tai aktivoida pehmytkudosten toimintaa. Näiden menetelmien myötä hoidon tavoitteena on vähentää kipua. Koirien hoidossa tavoitteena on lisäksi herätellä lihasmuistia ja asentotuntoa, jotta koira seisoisi tasaisesti kaikilla jaloillaan ja kuormittaisi kehoaan fysiologisesti oikein.


Hevososteopatiassa tavoitteena on kaikilta kehon osa-alueilta mahdollisimman toiminnallinen hevonen. Hevososteopatiassa hevonen tutkitaan ja hoidetaan aina kokonaisuutena. Kyse on hevosen rakenteen, fysiologisten toimintojen, liikkumisen/liikkeen sekä hermoston rakenteen ja toimintojen yhteistoiminnan tai toimimattomuuden tutkimisesta ja hoitamisesta. Hevososteopatia muodostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat tuki- ja liikuntaelimistön osteopatia, sisäelinosteopatia sekä kraniosakraaliosteopatia. Hevososteopatian tarkoitus on siis palauttaa toimintaa rakenteisiin ja/tai järjestelmiin, joissa se on alentunut.


Naprapatian, fysioterapian sekä hevos- ja koirien osteopatian teoreettisessa taustassa, lähestymistavoissa ja hoito-otteissa on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Yhteenvetona todettakoon, että olipa kyseessä sitten ihmisten naprapatia tai fysioterapia, koirien naprapatia, hevos- koiraosteopatia, kaikkien tavoitteena on vähentää kipua ja palauttaa kehon toimintaa. Samaan lopputulokseen voidaan siis päästä erilaisilla lähestymistavoilla. Sekä naprapatiassa, fysioterapiassa että hevos- ja koiraosteopatiassa hoitomenetelmiä ovat kivun vähentämiseksi ja toiminnan palauttamiseksi ovat manipulaatio, mobilisaatio, pehmytkudoskäsittely sekä harjoitusterapiaa. Napraxiassa koirille ja hevosille on edellä mainittujen lisäksi tarjolla
laserhoitoa ja ihmisille akupunktiota.

Kotisivut: Napraxia

Instagram: @napraxia.hevosetkoirat

JÄSENETU

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Voimassa olevasta hinnastosta -5 € / käynti koirien ja ihmisten naprapatiapalveluista sekä koirien osteopatiapalveluista vuoden 2023 loppuun asti.